Inzenden

Tijdschrift Landauer is altijd nieuwsgierig naar nieuw werk.

Tijdschrift Landauer accepteert alleen nieuw, niet eerder gepubliceerd Nederlandstalig werk. Kopij kan gestuurd worden naar redactie@tijdschriftlandauer.nl.

  • Kopij graag sturen in één Word-bestand, in een goed leesbaar lettertype. In andere vormen beoordeelt de redactie uw kopij niet.
  • De titel van het Word-bestand bestaat uit de naam van de inzender en de titel van de kopij
  • Proza, beschouwingen en essays: minimaal 250, maximaal 2000 woorden.
  • Poëzie: maximaal vijf gedichten.
  • Vergeet niet een beknopte biografie (50-75 woorden) en een goede auteursfoto mee te sturen (vierkant, hoge resolutie).
  • Wanneer de kopij ook naar een ander tijdschrift wordt gestuurd, gaarne dat ook vermelden in de mail.

Bij een positief oordeel krijgt u bericht van de redactie.

De redactie streeft ernaar binnen een maand uitsluitsel te geven over de ingezonden kopij.

De redactie gaat niet in discussie over het gevelde oordeel.