Inzenden

Tijdschrift Landauer is altijd nieuwsgierig naar nieuw werk.

Tijdschrift Landauer accepteert alleen nieuw, niet eerder gepubliceerd Nederlandstalig werk. Kopij kan gestuurd worden naar redactie@tijdschriftlandauer.nl.

  • Kopij graag sturen in één Word-bestand.
  • Proza, beschouwingen en essays: minimaal 250, maximaal 2000 woorden.
  • Poëzie: maximaal vijf gedichten.
  • Vergeet niet een beknopte biografie (50-75 woorden) en een goede auteursfoto mee te sturen (vierkant, hoge resolutie).
  • Wanneer de kopij ook naar een ander tijdschrift wordt gestuurd, gaarne dat ook vermelden in de mail.

Zowel bij een positief als negatief oordeel ontvang je een bericht van de redactie.

De redactie gaat niet in discussie over het gevelde oordeel.