Tijdschrift Landauer

In juni 2024 heeft de redactie besloten om Tijdschrift Landauer op te heffen, omdat niets voor eeuwig is en er schoonheid schuilt in het vluchtige en voorbijgegane. Dank aan alle auteurs, iedereen die inzond en de trouwe lezers.

Recente publicaties: